تبلیغات
آموزش و نمونه سوالات درس عربی مقطع راهنمایی و متوسطه - منادی

آموزش و نمونه سوالات درس عربی مقطع راهنمایی و متوسطه

 

منادئ

اسمی است كه مورد ندا واقع می شود و به دو شكل به كار برده می شود :

 1)منادای مفرد      2)منادای مضاف

1)منادای مفرد: هرگاه منادای یك اسم مستقل باشد یعنی به كلمه دیگری اضافه نشده باشد آن را منادی مفرد می نامیم و خود به دو شكل بكار می رود :

الف)منادئ علم: هرگاه منادای یك اسم علم یا خاص باشد مبنی به ضمّ و محلاً منصوب است.

مانند:(یا اللهُ=منادای علم)

ب)منادای نكره مقصوده (غیر علم) : هرگاه منادای یك اسم نكره یا غیر علم باشد مبنی به ضّم و محلاً منصوب می باشد.

 مانند:(یا رجلً= منادای نكره مقصوده)

2)منادای مضاف: هرگاه منادای مضاف واقع شود یعنی به اسم دیگری اضافه شده باشد معرب و منصوب می باشد.مانند:یاعَبْدَالله (عبد= منادای مضاف) (مضاف الیه و مجرور)

نكته: حرف ندای«یا» فقط با اسم هایی بكار می رود كه «ال» نداشته باشد بجز كلمه «الله» كه گاهی «یا» از اول آن حذف می شود و به جای آن «میم» مشدّد در آخر الله حذف می شود.

یا اللهُ ـــــ اللّهَُّ(مَّ و یا=حرف ندا)(اللهَ=منادای علم مبنی بر ضّم محلاًمنصوب)

نكته: هرگاه منادای مضاف به ضمه به «یا» متكلم وحده اضافه شود اعراب تقدیری دارد یعنی تقدیراً منصوب می گردد كه گاهی ضمیر «یا» از آخر حذف می شود ولی كسره حذف آخر باقی می ماند.

یا ربَّی = یارَبَّ =رَبَّ= (منادای مضاف تقدیراً منصوب)

نكته: هرگاه اسم «ال»داری مورد منادا واقع شود بعد از «یا» برای مذكر أیُهّا و برای مؤنث أیُتَهّا كه در آن صورت أیّ و أیّهُ منادای نكره مقصوده مبنی بر ضّم ، محلاً منصوب می باشد و ها حرف تنبیه و اسم «ال» دار بعد از آن اگر جامد باشد عطف بیان و اگر مشتق باشد صفت گفته می شود.

یا ایُهّا الناسُ (یا = حرف ندا)(ایُهّا = منادای نكره مقصوده مبنی بر ضّم محلاً منصوب)(الناسُ = عطف بیان)

یا ایُتَهّاالمسلمات (ایُتُّ= منادای نكره مقصوده مبنی ضّم محلاً منصوب)(ها = حرف تنبیه)(المسلماتُ = صفت و مرفوع و مشتق)





وبلاگی مفید در زمینه ی آموزش درس عربی

عبدالله ناصرآبادی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :