تبلیغات
آموزش و نمونه سوالات درس عربی مقطع راهنمایی و متوسطه - تست اعلال

آموزش و نمونه سوالات درس عربی مقطع راهنمایی و متوسطه

1-استیضاح از نظر ریشه چه نوع معتلی است؟

1- اجوف      2- ناقص      3- مثال واوی     4- مثال یایی

 

2-ما هو الخطاءعن فعل«صِلْ »؟

1- مفرد مذكر غائب            2- اعلال به حذف             3- مثال              4- فعل أمر

 

3-جمع مؤنث غائب فعل (سارَ)كدام است؟

1- سارْنَ      2- ساروُا      3- سِرْنَ      4- سِرْتُنَّ

 

4- میّز الصحیح عن «یجد ون »

1- اجوف واوی          2- اجوف یای           3- مثال یایی             4- مثال واوی

 

5- عیّن مضارع من (وهب)للغائب

 1-  یهِبُ         2 - یوهبُ           3- یهَبُ         4-  تَهِبُ

 5 - عیّن نوع  الاعلا ل فی «قِفْ»

1- بالاسكان     2- بالقلب     3- بالحذف      4- بالاسكان والقلب

 

7- عیّن الاجوف

1- یفی      2- عُدْ        3- صِفْ         4- بكَتْ

 

8- عیّن الامر من الفعل «رأی یَری »

1- أرِ       2- رَی                3- رَ            4- رِ

 

9- حرف عله در كدام صیغه فعل مضارع یخاف حذف می شود ؟

1- للغائبینَ          2-  للغائبات         3- للمخاطبة            4- للغائبة

 

10- كدام پاسخ در باره «یطیرُ للغائبات» درست است ؟

1-  یَطِرْنَ     2-  یطیرْنَ       3- تطرنَ       4-   یُطْرِنَ

11- عیّن الخطاء

1- لم تقول      2-  لم یَقُلْ          3-لم یَقُلْنَ        4- لم تقلْنَ

 

12- كدام كلمه اجوف می باشد

1- أُدْعُ       2-  بِعْنَ       3-  دَعُوا            4- عِدْ

 

13- فعل « تَقِـفینَ  »چه نوع معتلی می باشد   

1-  مثال          2- ناقص    3- اجوف       4- لفیف

 

14- كدام گزینه درباره « قُلْ للمخاطبة»  درست است

1- قُلی           2- قُولی         3- قیلی       4- قُلْنَ

 

15- عیّن الخطاء عن «قُمْنَ»

1-   امر            2- ماضی         3- للمخاطبات     4- للغائبینَ

16- عیّن الصحیح عنْ «  خَفْنَ »

1- ماضی     2-  للغائبات       3- للمخاطباتَ   4- للغائبینَ

 

17 - كدام صیغه(یعود) حرف عله حذف می شود

1- للمخاطبات           2- للمخاطبة             3-  للمخاطبینَ       4- للغائبینَ 

    

18- عیّن الخطاء عن« یَدْعُونَ »

1- مثال                 2-  ناقص            3- للغائبینَ      4-  للغائبات

19-كدام خطا است؟

1- لمّا یقوم         2- لم یَقم         3- لمّا یقوما            4- لم یقوموا

 

20-أعِظُ چه نوع فعلی است؟

1- ناقص     2- مهموز     3- سالم       4- مثال

 

21- مفرد مؤنث مخاطب یَنجو كدام است؟

1- تنجوین   2- تنجینَ     3- ینجونَ     4-ینجینَ

 

وبلاگی مفید در زمینه ی آموزش درس عربی

عبدالله ناصرآبادی


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :